Azərbaycan-Yaponiya mail  qrupuna üzv olmaq üçün buraya daxil olun.

 
Home

       

          

              

       


 

Dr. Rəhman Şahhüseynli


  
 "Harada yaşamasından və  hansı məslək sahibi olmasından asılı olmayaraq, özünü Azərbaycanlı hesab edən hər bir kəs əqli, fiziki və maddi imkanlarından maksimum istifadə edərək VƏTƏN üçün yaradıcı işlər görməlidir.
    Bu müqəddəs borcu heç bir zaman unutmadan kiçik imkanlarım çərçivəsində indiyə qədər Azərbaycanımız üçün gördüyüm işlərdən biri də AYDC-nin təsisi və Azərbaycanın Yaponiyada təbliğidir."

 

Azərbaycan-Yaponiya
Dostluq Cəmiyyətinin (AYDC)
Təsisçisi
və Sədri
Dr. Rəhman Şahhüseynli

 

   Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti (AYDC) 21 Noyabr 2002-ci ildə Yaponiyanın Nagoya şəhərində təsis edilmişdir. Cəmiyyətin təsisçisi həmin ildə Nagoya Universitetininin Beynəlxalq İnkişaf fakültəsinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq programında magistratura təhsili almış Dr. Rəhman Şahhuseynlidir. AYDC-nin təsisində Nagoya Universitetinin bir qrup Yapon tələbə və müəllim heyətinin də əməyi olmuşdur.
   Cəmiyyətin yaradılmasında əsas məqsəd, həmin ilə qədər yaponların böyük əksəriyyətinin adını belə tanımadığı Azərbaycanı bu ölkədə geniş şəkildə tanıtmaqdır. Cəmiyyət bu iki ölkə arasında sıx dostluq və əməkdaşlıq, mədəni və maarifçilik əlaqələri qurmağı qarşısına  məqsəd qoyur. AYDC Azərbaycanın tarixini, dil və ədəbiyyatını, adət-ənənələrini, coğrafiyasını, musiqisini, folklorunu, tanınmış şəxsiyyətilərini və bu kimi özunəməxsus özəlliklərini tanıtmaqla, Azərbaycanın Yaponiyada düzgun və müsbət imicnin yaradılmasına xidmət edir. Cəmiyyət tarixi həqiqətləri, o cümlədən torpaqlarımızın işğalını, Qarabağ müharibəsinin tarixi köklərini, səbəb və nəticələrini Yaponiya ictimaiyyətinə çatdırmağı qarşısına məqsəd qoyur. AYDC həmçinin Azərbaycan və Yaponiya haqqında etibarli informasiya mənbələrini araşdırıb toplayaraq öz bülletenlərində və web səhifəsində dərc etməklə bu iki xalqın dostluq əlaqələrinə xələl gətirə biləcək məkrli informasiya mənbələrinin ifşasına çalışır. Bununla AYDC oz üzvlərinin və  cəmiyyətin xidmətindən istifadə edənlərin Azərbaycan və Yaponiya haqqında daha doğru  və etibarlı biliklər əldə etmələrinə köməklik edir.
ÇGeri 

 

Bizə yazın-Contact us-お問い合わせ はこちら