Azərbaycan-Yaponiya mail  qrupuna üzv olmaq üçün buraya daxil olun.

 
Home

       

          

              

       


      Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin (AYDC) nizamnaməsinə uyğun olaraq, eyni adlı Cəmiyyət Yaponiyanın və Azərbaycanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində təsis edilə bilər, və Cəmiyyətin əsas nizamnamənsinin hüdudla çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilər.

 "Məni bu bu könüllü işə başlamağa sövq edən əsas səbəb, günbəguü inkişaf edən Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri nəticəsində Azərbaycana gələn  Yaponlara imkanlarımız çərçivəsində diqqət və qayğı göstərmək, onlarda Azərbaycana qarşı isti və səmimi münasibətlər formalaşdirmaqdir."AYDC-nin Azərbaycandakı Özəyinin (AYDC-Az) Sədri
Ramil Qasımzadə

 

R. Qasımzadə haqqında daha gəniş burada

   

 

AYDC-nin Azərbaycandakı özəyi (AYDC-Az) 2002-ci ilin dekabrında Ramil Qasımzadə tərəfindən yaradılmışdır. R.Qasımzadənin təşəbbüs ərizəsi 2002-ci ilin dekabr ayında AYDC-nin Yaponiyadakı İdarə Heyətinə daxil olmuşdur. Ərizə müsbət cavabandirilmişelə həmin ayın ikinci yarınsında  İdarə Heyətinin rəsmi razılıq məktubu AYDC-nin nizamnaməsi ilə bilrlikdə R. Qasımzadəyə göndərilmişdir.

AYDC-Az 2002-ci ilin dekabr ayından başlayaraq rəsmi fəaliyyət göstərir. Dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı və  möhkəmlənməsi yönündə Azərbaycanda çeşidli programlar hazırlayır və həyata keçirir. Özək Yaponiya haqqında hərtərəfli bilgi vermək baxımından Yaponiya  səfirliyindən sonra Azərbaycandakı 2-ci etibarlı mənbədir. ÇGeri 

Bizə yazın-Contact us-お問い合わせ はこちら